Kontaktpersoner

Ulf ”Uffa” Nysell, VD

Uffa är ytterst ansvarig för verksamheten. Dessutom arbetar Uffa med affärsutveckling och att utveckla våra kundkontakter.

Offertförfrågan m.m.

0498-23 33 01
uffa@kibbas.se

Jonas Svensson, arbetsledare

Jonas planerar och styr det dagliga arbetet så att allt flyter på. Han beställer material och styr produktionen resurseffektivt, bland annat genom att samordna olika arbeten. Att jobba som arbetsledare innebär ett högt tempo med många olika projekt att hålla reda på. Det är samtidigt ett roligt och utvecklande arbete.

Offertförfrågan m.m.

0498-23 33 02
jonas@kibbas.se

Roberth Dahlberg, projektledare

Roberths roll är att planera, styra och koordinera olika aktiviteter inom ett projekt. I rollen ingår att stämma av de olika delarna i projektet samt att se till att saker och ting fångas upp och inte faller mellan stolarna.

Offertförfrågan m.m.

0498-23 33 03
roberth@kibbas.se

Annelie Nilsson, ekonomi

Annelie besitter en bred kompetens inom hela företags ekonomifunktion. Ekonomiarbetet omfattar allt från att sköta löpande bokföring till att planera företagets budget, se till så att budgeten följs och inte minst se till så att de olika projekten får den ekonomiassistans som behövs.

Ekonomifrågor

0498-23 33 05
annelie@kibbas.se

Eleonor Lindstedt, ekonomi

Eleonor besitter en bred kompetens inom hela företags ekonomifunktion. Ekonomiarbetet omfattar allt från att sköta löpande bokföring till att planera företagets budget, se till så att budgeten följs och inte minst se till så att de olika projekten får den ekonomiassistans som behövs.

Ekonomifrågor

0498-23 33 04
eleonor@kibbas.se